Bericht:

13:19 30-03-2020
test
10:45 08-03-2020
Ik heb op uw site de namen gevonden van mijn verste voorouder, Harmen Jans. Graag zou ik enkele gegevens (koopakte enz.) willen overnemen in mijn Kooistra genealogie boek, uiteraard met vermelding waar de gegevens vandaan komen. Dank, met vriendelijke groet Ruud Kooistra
21:44 20-09-2019
Geweldige dagboeken !. We hebben een familieboek Hartholt Donkerbroek,. Hillebrand Hartholt was ook veenbaas en een tijdgenoot van de familie van dr Sluis.
13:27 07-09-2017
net it ferslach foun, fan x van der Sluis as ynspekteur fan in bisite opé Tynje.
Sit dat hjir net yn?
Gr. Jan.
07:12 17-07-2017
ـانک ازت
07:11 17-07-2017
<a title="تانک ازت" href="http://taisizco.com/">تانک ازت</a>
12:46 18-05-2017
Mara
Leuke website! Ik probeer nu langzaam mijn familieboom te bouwen, en de pagina over Woudsend is enorm behulpzaam! Bedankt voor het delen.
 
Ad
15:26 15-02-2017
Hello Ik onderzoek de familie de Boer uit Friesland. Ik zie op jouw site : Generaasje 10:

980. Johannes Ruirds
1690
sf.
x 981. Renske Johannes

df.

1. Afke (1718)
2. (490.) Johannes (1721)
3. Boote (Jongsma) (1724-1792) x Geertje Dirks, Sibrandebuorren
4. Hyltje (1728)
5. Hyltje (de Boer) (1731-1820) x Yke Gerrits
6. Anne (1735) x Lieukjen Ruirds, Poppenwier

Mr. skuonmakker yn Poppenwier. Yn 1749 mei 3 folw. en 2 bern. x(1) Aatje Stoffels, Dearsum 13-4-1710?

Ik zou graag hier met jou overleggen.
mt vr groet
18:40 17-01-2017
Room and weather is cold, and streets are icy
16:12 16-11-2015
Interessante informatie bij mijn stamboom: Boukje Posthuma (8e generatie afstamming van Tijmen Posthuma) is mijn overgrootmoeder van mijn vaders kant.
16:59 17-07-2015
Volgens miju hebben Riontje Beins en Metje Hansma ook een dochter Janke. Is van haar iets bekend?
23:35 14-06-2015
Graag wil ik een bezoek brengen aan de familiebegraafplaats. Ik wist dat het er was als kind zijnde, maar heb nu geen idee waar het te zoeken. Waar kan ik het vinden ?
17:08 21-12-2014
Dag Albert,

Op zoek naar voorouders van Jan Jonkman, geboren in Oudeschoot 1911 en zijn broer Libbe geboren in Oudeschoot 1920, vader ook Jan Jonkman gehuwd met "Els" Claus, kwam ik uw site tegen. Ondanks vele pogingen tot nu toe geen succes. Wellichtkunt u mij verder helpen gezien de gelijkenissen in voornamen, woonomgeving en bij diverse foto's. Alvast bedankt !
19:06 30-10-2014
Lidmatenboek Westdongeradeel, 1665
Man: Sibren Sybes
Vrouw: Jetske Sydtses
- Op 30 april 1665 zij ingekomen van Dokkum
- In mei 1666 vertrokken naar Reitsum
- In mei 1668 ingekomen van Reitsum
- Op 25 september 1680 hij overleden
- Op 30 september 1680 hij begraven

Dus kan hij niet in 1677 getrouwd zijn met Seeske Wouters die krijgen
deze zoon.
Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1688
Gedoopt op 16 september 1688 in Holwerd
Dopeling: Yetse, zoon
Vader: Sibren Sibes
Moeder:
13:50 29-07-2014
Reitze Jonkman
Beste Albert,

Deze Oeds Alles is inderdaad bij mij in beeld geweest Sterker nog, ik
heb hem zelf in beeld gebracht.

In het in 1976 verschenen familieboek Van der Sluis heb ik hem opgevoerd
als mogelijke zoon van Alle Eebeles, zij het met twee grote vraagtekens.
Ik meende een proclamatie gezien te hebben waarin hij in een adem met
Hylke Alles werd genoemd, maar bij nadere beschouwing klopt dat niet!

Op de internetversie van het boek heb ik dat dan ook gerectificeerd,
maar inmiddels staat het nog wel op veel andere sites. Maar het is
onbegonnen werk om dat allemaal te corrigeren.

Voor de nieuwe versie: www.rjonkman.nl/vdsluis/Generatie 2.htm
zie ook: www.rjonkman.nl/kertiersteat/0012/0384/0384 WJ.htm#322

Succes met de verdere naspeuringen,
Berichten: 1 t/m 15 van de 24.
Aantal pagina's: 2
[1] 2Ouder