Bericht:

07:11 17-07-2017
<a title="تانک ازت" href="http://taisizco.com/">تانک ازت</a>
12:46 18-05-2017
Mara
Leuke website! Ik probeer nu langzaam mijn familieboom te bouwen, en de pagina over Woudsend is enorm behulpzaam! Bedankt voor het delen.
15:26 15-02-2017
Hello Ik onderzoek de familie de Boer uit Friesland. Ik zie op jouw site : Generaasje 10:

980. Johannes Ruirds
1690
sf.
x 981. Renske Johannes

df.

1. Afke (1718)
2. (490.) Johannes (1721)
3. Boote (Jongsma) (1724-1792) x Geertje Dirks, Sibrandebuorren
4. Hyltje (1728)
5. Hyltje (de Boer) (1731-1820) x Yke Gerrits
6. Anne (1735) x Lieukjen Ruirds, Poppenwier

Mr. skuonmakker yn Poppenwier. Yn 1749 mei 3 folw. en 2 bern. x(1) Aatje Stoffels, Dearsum 13-4-1710?

Ik zou graag hier met jou overleggen.
mt vr groet
18:40 17-01-2017
Room and weather is cold, and streets are icy
16:12 16-11-2015
Interessante informatie bij mijn stamboom: Boukje Posthuma (8e generatie afstamming van Tijmen Posthuma) is mijn overgrootmoeder van mijn vaders kant.
16:59 17-07-2015
Volgens miju hebben Riontje Beins en Metje Hansma ook een dochter Janke. Is van haar iets bekend?
23:35 14-06-2015
Graag wil ik een bezoek brengen aan de familiebegraafplaats. Ik wist dat het er was als kind zijnde, maar heb nu geen idee waar het te zoeken. Waar kan ik het vinden ?
17:08 21-12-2014
Dag Albert,

Op zoek naar voorouders van Jan Jonkman, geboren in Oudeschoot 1911 en zijn broer Libbe geboren in Oudeschoot 1920, vader ook Jan Jonkman gehuwd met "Els" Claus, kwam ik uw site tegen. Ondanks vele pogingen tot nu toe geen succes. Wellichtkunt u mij verder helpen gezien de gelijkenissen in voornamen, woonomgeving en bij diverse foto's. Alvast bedankt !
19:06 30-10-2014
Lidmatenboek Westdongeradeel, 1665
Man: Sibren Sybes
Vrouw: Jetske Sydtses
- Op 30 april 1665 zij ingekomen van Dokkum
- In mei 1666 vertrokken naar Reitsum
- In mei 1668 ingekomen van Reitsum
- Op 25 september 1680 hij overleden
- Op 30 september 1680 hij begraven

Dus kan hij niet in 1677 getrouwd zijn met Seeske Wouters die krijgen
deze zoon.
Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1688
Gedoopt op 16 september 1688 in Holwerd
Dopeling: Yetse, zoon
Vader: Sibren Sibes
Moeder:
13:50 29-07-2014
Reitze Jonkman
Beste Albert,

Deze Oeds Alles is inderdaad bij mij in beeld geweest Sterker nog, ik
heb hem zelf in beeld gebracht.

In het in 1976 verschenen familieboek Van der Sluis heb ik hem opgevoerd
als mogelijke zoon van Alle Eebeles, zij het met twee grote vraagtekens.
Ik meende een proclamatie gezien te hebben waarin hij in een adem met
Hylke Alles werd genoemd, maar bij nadere beschouwing klopt dat niet!

Op de internetversie van het boek heb ik dat dan ook gerectificeerd,
maar inmiddels staat het nog wel op veel andere sites. Maar het is
onbegonnen werk om dat allemaal te corrigeren.

Voor de nieuwe versie: www.rjonkman.nl/vdsluis/Generatie 2.htm
zie ook: www.rjonkman.nl/kertiersteat/0012/0384/0384 WJ.htm#322

Succes met de verdere naspeuringen,
21:59 26-07-2014
Op de volgende sites kom ik Oeds Alles tegen als zoon van Eebele Alles
Is die bij U ook in beeld geweest?

http://www.windgenealogie.org/re/re-frm3.htm
68914 Alle EEBELES, geboren 1590, zoon van Eebele ALLES (zie 68916) en Aeddu (Jet) SIERDS (zie 68917).
Gehuwd met Sjouk TJEERDS (zie 68915).
Uit dit huwelijk: 1. Oeds ALLES (zie 68910).

http://www.van-diemen-de-jel.nl/Genea/Bruggen1_frame.html
3.2 Alle Eebeles; born about 1590.
He married (1) about 1610 Sjouk Tjeerds, died before 1620.
Children:
1610: Hylke Alles [4.1]
1610: Oeds Alles [4.2]
He married (2) about 1620 Hendrickjen Geerts, born about 1595, died 1653.
Children:
1620: Eduw Alles [4.3]
1620: Sjoerd Alles [4.4]
1620: Wobbe Alles [4.5]
1625: Jan Alles [4.6]
1625: Eebele Alles [4.7]
20:41 12-05-2014
Prachtig dat jullie dit gaan publiceren, ik was al op zoek naar de vervening in de Himrik en hopelijk kunnen de dagboeken iets meer licht geven op de situatie en de werkwijze van toen.
10:14 30-04-2014
Hartelijke dank voor de mail en de verwijzingen naar de stamboom en dagboeken van de familie Van der Sluis.
Alle hulde voor alle research die nodig was om dat voor elkaar te krijgen, Ik heb al een eerste blik op de inhoud geworpen. Leuk om zo kennis te nemen van de roots van ook onze familie. Ik blijf jullie volgen.
Met hartelijke groeten,
Berthold Ebbinge
13:23 11-03-2014
jasper
Ik kwam bij dit dagboek via de website http://high5.nl/minimalist/?l=laurensjzcoster.
Het toont grote gelijkenis met de uitgegeven dagboeken (1825-1855) van Lieuwe Jans de Jong die in dezelfde omgeving, en voor zover zich dat nu laat beoordelen in ongeveer dezelfde maatschappelijke situatie leefde. Ik ben erg benieuwd of beide auteurs in elkaars werk voorkomen. Ik zou beide dagboeken graag naast elkaar lezen. Ik hoop dat u t.z.t. tot een gedrukte uitgave komt. Met vriendelijke groet
17:37 18-01-2014
Bedankt voor je reactie op mijn Gastenboek. Je was de eerste! Goed te zien dat het werkt.

Wat betreft onze voorvader Klaas Jan: Zijn sterfakte vermeldt inderdaad niet de ouders die ik heb vastgelegd. Maar ik weet eigenlijk wel zeker dat het toch klopt.
In deze jaren weten de buren bij het aangeven van een oude man als onze pake Klaas de namen van diens ouders niet precies. (zou ik ook niet weten) Hij was weduwnaar, dus ze konden het zijn vrouw ook niet vragen, er waren nog geen geboortegegevens bij de gemeente om het na te kunnen kijken. Met Jan Meines en Gettje (de standaardvorm van Gettje is bij Tresoar Geertje) zaten ze natuurlijk wel dichtbij Jan en Geertje Meines.
Bovendien klopt de leeftijd die ze opgeven, 80 jaar en 8 maanden, wel precies.
Een andere Jan getrouwd met een Gettje/Geertje is in 1780 in Haskerland/Doniawerstal ook niet aan te treffen.

Ik denk dat bij overgang naar een andere kerk er wel degelijk opnieuw gedoopt werd. Zeker bij de mennisten die immers de kinderdoop niet erkenden. En zo verzeker je ook mooi dat ze later in de goede hemel terechtkomen.

Toegegeven, het is allemaal geen 100%, maar wel 95% lijkt me. Ik handhaaf ze dus voorlopig maar.
Maar ik zal het wel als opmerking op mijn site opnemen, wie weet vindt iemand nog eens iets. Bijv. in de sterfaktes van broers/zusters of in een huwelijksbijlage.
Berichten: 16 t/m 30 van de 34.
Aantal pagina's: 3
Nieuwer1 [2] 3Ouder